Kategori: Dolda fel i hus

Dolt fel i hus?

Om du som köpare upptäcker att huset som du har köpt är i sämre skick än vad som framgår av köpeavtalet eller om huset är i sämre skick än vad du hade förväntat dig, talar man i juridiska termer om ”fel i fastighet”. Det kan vara komplicerat att slå fast om felet är ett som säljaren är ansvarig för. Att det finns byggtekniska brister och/eller skador medför inte per automatik att säljaren ska stå för åtgärdskostnaden. Det är ändå viktigt att utreda det tekniska felet Läs mer