Juridisk rådgivning företag

Vi kan bistå dig och ditt företag med att granska och upprätta kommersiella avtal av olika slag. Vi kan också vara bollplank om du vill se över företagets juridikbehov i stort och hjälpa dig att fatta beslut

Kontakt

Låt oss hjälpa ditt företag med juridisk hjälp

Vi på Gerhardsson Tynkkynen Advokater hjälper dig och ditt företag att se över viktiga avtal och säkerställer tillsammans med er att era företagsavtal är korrekta. Vi har även lång erfarenhet av tvistelösning för företags räkning.

Hur vet jag om mitt företag behöver juridisk hjälp? 

Många företag drar sig för att anlita en jurist eller gör det för sent när problemet redan är ett faktum. Även i de fall där man inte sitter med ett konkret juridiskt problem i knät kan det kännas besvärligt att veta när det är dags att anlita en jurist, hur juristens uppdrag ska formuleras och vem man ska vända sig till. 

Går det att undvika detta? Ja, det går genom ett proaktivt arbete. Företaget kan – och bör! – göra en egen prioritering och tankearbete kring vilka avtal, situationer och relationer som innebär de största riskerna, samt hur man minskar riskerna på enklast sätt. Det är en utmaning att göra en sådan prioritering. 

En viktig utgångspunkt är givetvis företagets affärsmodell. Man kan då göra en enkel prioritering utifrån följande frågor.

– Vilka aktörer (leverantörer, kunder, anställda, konsulter) är de mest centrala och kritiska för företagets affärsmodell och ekonomi? Med stor sannolikhet har företaget även en juridisk relation till dessa aktörer. Den juridiska relationen till dessa aktörer behöver vara så klar och tydlig som möjligt. Det kan handla om exempelvis avtal rörande försäljning av produkter eller tjänster, anställningsavtal, licensavtal, samarbetsavtal eller uppdragsavtal. Vissa avtal kan kanske hanteras effektivt med mallar och standardavtal, medan andra kan kräva att ett avtal anpassas till den enskilda situationen.

– Lyder företaget under någon särskild speciallagstiftning? I så fall bör företaget införskaffa rutiner och kunskap inom det området. Exempelvis kan det handla om konsumentskydd, dataskydd eller livsmedelslagstiftning. 

– Bygger affärsmodellen på s.k. immateriella rättigheter, exempelvis varumärken, eller på information som inte får komma ut? I så fall behöver varumärkesskydd säkerställas respektive sekretessavtal upprättas. 

– Är lokalen mycket viktig? Då behöver man fästa särskild vikt vid lokalhyresavtalet och att det ger en bra balans mellan förutsebarhet och flexibilitet.

– Vilka risker/risknivåer är företaget berett att acceptera? Det kan påverka vilka områden företaget vill satsa juridiska resurser på och vilka områden man väljer att hantera utan juristhjälp eller med en liten juristresurs. I det senare fallet kanske rätt beslut är att köpa en skräddarsydd juridisk utbildning?

Vi kan hjälpa ditt företag!

Vi kan bistå dig och ditt företag med att granska och upprätta kommersiella avtal av olika slag. Vi kan också vara bollplank om du vill se över företagets juridikbehov i stort och hjälpa dig att fatta beslut. Om problemet redan är att faktum kan vi hjälpa dig i förhandlingar och tvistelösning. Vi är noga med att endast acceptera uppdrag där vi kan göra nytta för klienten. Därför har vi ett kontaktnät av andra advokater och jurister som vi kan hänvisa till vid behov. 

Varmt välkommen till oss på Gerhardsson Tynkkynen Advokater AB!