Tvist och process

Kontakt

Tvist och process

Alla kan förr eller senare hamna i någon typ av konflikt. Vi hjälper er att lösa den.

Vi har många års erfarenhet av alla tänkbara typer av tvister inom ett antal olika branscher. Bland våra klienter finns både små och stora företag, flera försäkringsbolag, banker och andra aktörer, över hela landet. Vi hanterar ärendet från början till slut och hjälper er med processlägesbedömning, förhandlingar och domstolsprocess eller skiljeförfarande. Vi kan även företräda i mark- och miljödomstolar samt hyres- och arrendenämnden. Naturligtvis skräddarsyr vi rådgivningen till just ert ärende.