Kategori: Hyreslagen

Lokalhyresavtal – att hyra en lokal

En bra och ändamålsenlig lokal är ofta en viktig faktor för ett företags framgång. När man väl hittat en lämplig lokal vill företagaren gärna andas ut och börja planera för inflytt. I det läget är det dock viktigt att säkerställa att hyreskontraktet återspeglar vad man diskuterat med fastighetsägaren.  Eftersom tecknandet av ett hyreskontrakt ofta innebär ett stort ekonomiskt åtagande under en lång tid är det värt att läsa kontraktet noga och ta upp oklara saker till förhandling med fastighetsägaren. I det här inlägget tar vi upp Läs mer

Svårt att betala lokalhyran i tid?

Det finns regler i hyreslagen om vad som gäller om hyresgästen inte kan betala hyran. Det är självfallet möjligt för hyresgästen och hyresvärden att enas om en förmånligare lösning för hyresgästen, exempelvis att hyresgästen får anstånd med hyresbetalning. Om det ser ut som att hyresbetalning blir svår att klara av, bör man ta kontakt med hyresvärden för att diskutera en lösning, ex. skjuta upp hyresbetalningar eller gå över från kvartalshyra till månadshyra. Det ligger båda parters intresse att situationen kan lösas. Vad gäller enligt hyreslagen? Läs mer