Privatjuridik

Kontakt

Juridisk hjälp för privatpersoner

Vi på Gerhardsson Tynkkynen Advokater hjälper privatpersoner inom områdena
tvistelösning, fastighetsrätt och entreprenadrätt . Vi har lång erfarenhet och specialistkompetens inom dessa områden.

Som privatperson behöver man oftast söka advokathjälp endast en eller ett fåtal gånger i
livet. Vi har därför tagit fram tips om hur man kan förbereda sig för
första mötet eller telefonsamtalet. Läs mer här: Första mötet med jurist

Du är varmt välkommen att kontakta oss för att diskutera ditt ärende.