Tvister

Kontakta oss

Vi bistår våra klienter vid tvistelösning

Vi på Gerhardsson Tynkkynen Advokater har erfarenhet av tvister av alla tänkbara slag. Från mycket omfattande tvister mellan stora företag till mindre tvister mellan privatpersoner. Det kan handla om oenighet vid tolkning av avtal, skadestånd, fordringstvister (skulder), till och med hästköp, eller fastighetsaffärer.

Det är inte alla tvister som går till domstolsförhandling. Ofta kan parterna komma överens (förlikas) innan tvisten hamnat i tingsrätten.

Hur arbetar vi med tvistelösning?

När vi kontaktas av en klient gällande en tvist samlar vi in fakta kring tvisten. I samråd med klienten kontaktas sedan motparten för att höra deras åsikt om saken, eller för att i motsatt fall informera motparten om vår klients inställning. 

Samtidigt som dialog förs med motparten för att klara ut eventuella oklarheter eller diskutera eventuell förlikning samlas material in och personer som kan vara av intresse för utredningen kontaktas. Vi följer sedan klienten igenom hela processen till dess en lösning nåtts, oavsett om lösning nås mellan parterna själva, eller om tvisten löses i domstol.

Vad gör tingsrätten?

Kan lösning inte nås mellan parterna i tvisten är tanken med rättsordningen att tvisten ska avgöras i domstol. 

Domstolsprocessen är till stor del skriftlig, men med inslag av muntliga förhandlingar. Efter att tvistens inledande skriftliga del är klar, kallar tingsrätten parterna till en muntlig förberedelse där eventuella oklarheter reds ut och det undersöks om det finns en möjlighet för parterna att förlikas. 

Viktigt att tänka på är att domstolen inte är en utredande instans. Det betyder att det är parterna som själva måste lägga in alla fakta som ska vara med i bedömningen i målet. Domstolen gör ingen egen utredning av läget. Det är därför viktigt att klienten ger oss tillgång till all information om tvisten som är av vikt. 

Kan förlikning inte nås mellan parterna kallar tingsrätten till huvudförhandling. Domstolens uppdrag är då att bestämma vilken av parterna som har rätt. Det sker efter bedömning av bevis som presenterats, och efter bedömning av hur situationen passar in i rättsreglerna som gäller. 

Vad kostar en tvist?

Ett vanligt missförstånd är att parterna betalar domstolen för processen i tingsrätten. Till domstolen betalas endast en ansökningsavgift i samband med stämningsansökan. Utöver ansökningsavgiften består kostnaderna i en process av respektive sidas ombudsarvode och övriga kostnader för exempelvis vittnen, sakkunniga och olika slags utredningar som kan bli nödvändiga. I regel betalar förlorande part båda sidors kostnader.

Ofta kan en rättsskyddsförsäkring tas i anspråk för både företag och privatpersoner för kostnaderna vid tvist. Det innebär att klientens försäkringsbolag står för viss del av kostnaden. Vi sköter alla kontakter med försäkringsbolaget åt klienten. När vi tar över, ska du som klient kunna känna dig trygg.

Gäller saken som det tvistas om ett belopp som understiger ett halvt prisbasbelopp – 23 650 kr – kallas det förenklat tvistemål. Då gäller särskilda regler och försäkringen ersätter inte annat än en timmes rättslig rådgivning. Det innebär att man mycket sällan har ombud i dessa tvister. 

Tips om du hamnar i en tvist

  • Se till att spara och samla bevis för din inställning till tvisten under tiden den pågår för att undvika att viktig information tappas bort längst vägen. Det kan vara meddelanden digitalt eller annat som stödjer din inställning.
  • Kontakta advokat så tidigt som möjligt innan tvisten blivit för infekterad. Det är oftast lättast att nå en förlikning med distans till tvisten. 
  • Det är lätt att trampa fel, även om man har erfarenhet. Vårt råd är därför att alltid ta hjälp av en processkunnig advokat eller jurist.