Skydda ditt varumärke!

Skydda ditt varumärke!

Har du ett nystartat företag? Här kommer tre tips på hur du kan skydda ditt varumärke!

Går du runt i funderingarna kring hur du ska skydda ditt varumärke? Du kanske redan har en logotyp färdig eller symbol som ska känneteckna ditt företag. Då kan det vara dags att göra en varumärkesansökan. 

Vad är ett varumärke? 

Ett varumärke är en symbol eller ett kännetecken för en produkt eller tjänst. Det behöver nödvändigtvis inte vara en slogan eller ett ord, utan det kan bestå av alla tecken som har särskiljningsförmåga och som tydligt kan återges i Patent- och registreringsverkets varumärkesregister. Tecken är b.la. figurer, färger, ljud eller utformningen på produkten eller förpackningen.  

Det ska vara möjligt att skilja på varor eller tjänster som tillhandahålls i en näringsverksamhet från en annan. Två näringsverksamheter kan därför inte inneha samma varumärke samtidigt.  

Ensamrätten för ditt varumärke behöver inte vara nationellt begränsad. Internationell varumärkesregistrering är också möjlig. Du kan även skydda ditt varumärke inom EU.

Varför ska man registrera sitt varumärke?

Registreringen för ett varumärke gäller i 10 år och ger dig ensamrätt att förfoga över märket i marknadsföring, eller på era varor eller tjänster och kan förnyas hur många gånger som helst. Den möjliggör att ingen utomstående utan tillstånd får nyttja ert tecken. 

Det är viktigt att ansöka om varumärkesregistrering så fort som möjligt då det i regel är den som först gör anspråk på ett varumärke som får ensamrätt vid liknande eller identiska varumärken. 

Hur går processen till?

Registreringsprocessen kan förklaras genom ett enkelt exempel. Bolag A har en symbol som de vill ska känneteckna deras nya musikstreamingtjänst.  Det första bolag A bör kontrollera är ifall deras symbol uppfyller kravet på distinktivitet och inte är förväxlingsbart med ett annat varumärke. Detta gör bolag A enklast genom en sökning i Patent och registreringsverkets databas. 

Ifall det inte förekommer något annat varumärke som är likt symbolen kan bolag A göra sin ansökan om registrering.  Bolag A måste nu ta ställning till vilken klassificering musikstreamingtjänsten ska inordnas under. Klassen man väljer ligger till grund för det skydd bolag A:s symbol kan få.  Sedan återstår är att fylla i ansökan och betala ansökningsavgiften. Blir ansökan godkänd har bolag A nu skyddat sin nya symbol och säkrat ensamrätten till den. 

Tre tips för att skydda ditt varumärke

1.     Skapa ett domännamn

Ifall ni har ett nystartat företag kan det vara klokt att skapa domännamn först, innan man påbörjar processen att försöka hitta ett varumärke.  Detta för att inte ska lägga ner pengar på att få ensamrätt för ett namn som redan är upptaget. 

2.     Se till att varumärket är unikt

Gör en sökning på Patent och registreringsverkets databas för att se att symbolen ni tänkt använda är unikt och inte liknar andra symboler inom samma klasskategori. Detta medför att ni slipper lägga ned arbete och betala ansökningsavgift för registrering i onödan.

3.     Sprid inte till allmänheten

Det är möjligt att andra kan bli inspirerade av er symbol och använda den. Risk finns till och med att någon ansöker om ensamrätt innan ni har haft chansen att göra det. Detta skulle innebära att de har bättre rätt till varumärket än ni, fastän de var ni som kom på det. Så sprid inte varumärket innan det är registrerat. 

Vad ska du tänka på? 

Ett bra varumärke hjälper ditt företag skilja sig från mängden och skapar en igenkänningsfaktor för kunder. Det är just därför viktigt att du som har ett nystartat företag registrerar ditt varumärke. Vid intrång av varumärke kan ni vidta rättsliga åtgärder. 

Hanna Tynkkynen

Advokat

Advokat med mångårig specialisering på fastighet och miljö.