Kategori: Strandskydd

Bygga på strandområde?

De flesta känner till att det råder generellt strandskydd i Sverige. Det innebär att inom ett visst avstånd (ofta 100 meter) från strandlinjen råder det förhållandevis strikta regler för uppförande av nya byggnader. Strandskyddet kan även väsentligt påverka möjligheterna att anlägga bryggor och bygga ut befintliga byggnader. Även ändringar i användningen av befintliga byggnader kan träffas av strandskyddsreglerna. Man får inte heller sätta upp anordningar som avhåller allmänheten från att röra sig i strandområdet, exempelvis genom att ställa ut möbler och göra andra privatiserande åtgärder. Läs mer