Svårt att betala lokalhyran i tid?

Svårt att betala lokalhyran i tid?

vad-gäller-när-företag-inte-kan-betala-hyran

Det finns regler i hyreslagen om vad som gäller om hyresgästen inte kan betala hyran. Det är självfallet möjligt för hyresgästen och hyresvärden att enas om en förmånligare lösning för hyresgästen, exempelvis att hyresgästen får anstånd med hyresbetalning. Om det ser ut som att hyresbetalning blir svår att klara av, bör man ta kontakt med hyresvärden för att diskutera en lösning, ex. skjuta upp hyresbetalningar eller gå över från kvartalshyra till månadshyra. Det ligger båda parters intresse att situationen kan lösas.

Vad gäller enligt hyreslagen?


Om hyran är obetald efter två dagar från förfallodagen har hyresvärden rätt – men ingen skyldighet – att säga upp hyresavtalet. Hyresavtalet upphör alltså inte av sig självt utan det krävs att hyresvärden agerar. Vid uppsägning upphör hyresavtalet direkt.

Om hyresvärden säger upp avtalet har hyresgästen alltid rätt att få tillbaka lokalen genom att betala inom två veckor (kallas återvinningsfristen). Fristen räknas från det att hyresvärden underrättat hyresgästen om rätten att återvinna (få tillbaka) hyresrätten.

Notera särskilt om kvartalshyror; Enligt många hyresavtal ska hyran betalas kvartalsvis i förskott. Om det är så, har hyresgästen enligt lag ändå möjlighet att betala månadsvis i förskott utan att riskera uppsägning. Behöver du hjälp med hyresavtal? Du är välkommen att höra av dig!

Hanna Tynkkynen

Advokat

Advokat med mångårig specialisering på fastighet och miljö.