Verksamhetsområden

Vad vi gör

Vi identifierar styrkor och svagheter och bestämmer strategi tillsammans med klienten. Till oss kommer företag och privatpersoner som behöver hjälp med en affär, en tvist eller någon annan juridisk fråga. Våra klienter vill reda ut sin juridiska knut, förstå problemet och komma vidare. Som ombud börjar vi med att analysera läget tillsammans med klienten. Och fråga oss: Vad vill klienten – egentligen.

Grundat på vår kunskap och erfarenhet identifierar vi styrkor och svagheter i klientens sak och föreslår hur problemet kan hanteras. Så att till exempel en tvist kan lösas snabbt, innan det blir nödvändigt att påbörja en process i domstol.

Vi är verksamma i hela landet. Bland våra klienter hittar du till exempel fastighetsförvaltare, försäkringsbolag, banker, byggföretag, samfällighetsföreningar, bostadsrättsföreningar och privatpersoner.

Har du inte en jurist?

När vi tar över kan du slappna av. Vi tror att långsiktiga relationer och tydlig kommunikation stärker förtroendet och minskar oron i svåra situationer. Därför tror vi på samtal i ett tidigt skede, så att du vet vem du ska prata med när du behöver en jurist.

Vill du veta mer om oss? Läs vidare eller hör av dig. Vi berättar gärna varför det är klokt att anlita en jurist, innan du behöver en.

Hur tar vi betalt?

Vi prissätter våra uppdrag beroende på uppdragets karaktär och dina önskemål. I ett flertal fall tillämpar vi timdebitering som utgår från nedlagd tid. I många uppdrag kan vi också lämna ett fast pris för att öka förutsägbarheten för dig. Oavsett betalningsmodell tar vi upp denna fråga redan i samband med att ett uppdrag inleds så att du har en tydlig bild av prissättningen. Vid tvister bistår vi givetvis med att ansöka om rättsskydd hos ditt försäkringsbolag.

Proaktiv byrå

Vi strävar efter att bygga långsiktiga och trygga relationer, så att du redan vet vem du ska prata med, om du behöver en jurist. I problematiska situationer är det viktigt att ha någon att lita på. Vi vill gärna lära känna dig, ditt företag och din marknad, och erbjuda hjälp när det behövs och rådgivning i ett tidigt skede så att din verksamhet kan flyta på.