Fastighet och entreprenad

Kontakt

Fastighet och entreprenad

Gerhardsson Tynkkynen Advokater hjälper klienter brett inom området Fastighet och Entreprenad.

Vi hjälper våra klienter med bland annat frågor relaterade till Fastighetsöverlåtelse och förvärv av fastigheter, lokalhyresärenden och övriga ärenden som gäller nyttjande av fastigheter. Våra advokater bistår gärna även i frågor som rör plan- och bygglagen och lantmäteriförrättningar.

Vid entreprenader kan vi exempelvis hjälpa till med avtalsskrivning, rådgivning om ÄTA-arbeten (ändrings- och tilläggsarbeten), fel- och skadeståndsansvar, tvister om betalning samt viteskrav.

Inom ramen för våra tvistelösningstjänster bistår vi våra klienter i fastighetsrelaterade tvister och entreprenadtvister.

Kontakta oss!

Kontakta oss om du behöver hjälp med fastighetsjuridik och entreprenad.