Första mötet med en jurist

Första mötet med en jurist

Har du hamnat i en tvist och behöver hjälp av en jurist? Eller har du behov av juridisk rådgivning? 

Oavsett vilken slags frågeställning du har lönar det sig att vara väl förberedd inför ett första möte med juristen. Här kan du läsa våra bästa tips på hur man förbereder sig inför ett sådant möte.

Sammanfatta det som har hänt 

Även om den första kontakten med juristen redan har tagits och denne har en översiktlig bild av din fråga och situation är det värt att sammanfatta situationen så att man snabbt kan greppa och förstå bakgrunden till tvisten. Vilka personer/företag har varit inblandade och på vilket sätt? Vem är din motpart i ärendet? Vad är ni ense om och vad har ni inte kunnat enas om?  Du kommer sannolikt också att få frågor om när saker och ting hände. Det kan därför vara bra att gå igenom händelseförloppet innan mötet. 

Fundera på vilket resultat du önskar 

En mycket viktig fråga som vi alltid ställer är vad du vill uppnå med vår hjälp. Vill du ha hjälp med att ställa ett ekonomiskt krav? Vill du kanske att företaget som du anlitat ska rätta till brister i varor eller tjänster de levererat till dig? Vill du ha hjälp med att driva en rättsprocess? Behöver du hjälp med ett överklagande av något slag?  

Ta med dokument 

Det lönar sig att ha koll på och ta med den eventuella dokumentationen som du har. Alla dokument som har en koppling till din situation eller fråga är kanske inte av intresse eller har relevans just för din sak. Det är ändå värt att gå igenom samtliga dokument som du tror är av betydelse eller som juristen kan behöva. Du kan sedan skilja ut relevanta handlingar tillsammans med juristen. 

För att underlätta genomgång av handlingar kan du tydliggöra datum för olika händelser, skapa en tidslinje över dessa samt ordna handlingarna så att dessa kan granskas i rätt ordning.  

Exempel på viktiga dokument vid fastighetsärenden, beroende på vad din fråga gäller är:

  • Köpeavtal
  • Hyresavtal 
  • Bygglovshandlingar
  • Servitutsavtal
  • Avtal om arrende 
  • Besiktningsdokument (besiktningsprotokoll)
  • Offerter

I regel vill juristen också se eventuella brev, e-post m.m. som du kan ha skickat eller fått angående din fråga. 

Hur tar juristen betalt? 

Jurister tillämpar i allmänhet löpande timdebitering utifrån nedlagd tid. Beroende på uppdragets karaktär kan det ibland vara möjligt att komma överens om fast pris. Det är viktigt att du får en tydlig bild av prissättningen. 

I fall du har hamnat i en tvist är det ofta möjligt att få en del av juristens arvode ersatt av rättsskyddet i din försäkring. Din jurist kommer i så fall att hjälpa dig i kontakter med försäkringsbolaget. Därför är det viktigt att ta med uppgift om försäkringsbolag och gärna försäkringsnummer till mötet med juristen.  

Vi kan hjälpa dig!

Hos Gerhardsson Tynkkynen Advokater börjar vi med att analysera din situation tillsammans med dig. Därefter bestämmer vi en strategi hur problemet kan och bör hanteras och hur du vill gå vidare. Tveka inte att höra av dig till oss!

Hanna Tynkkynen

Advokat

Advokat med mångårig specialisering på fastighet och miljö.