Sakägare hos lantmäteriet? Ett nytt avgörande från Högsta domstolen

Sakägare hos lantmäteriet? Ett nytt avgörande från Högsta domstolen

Högsta domstolen har nyligen avgjort ett ärende som gällde överföring av andelar i en samfällighet från en fastighet till en annan. En sådan överföring sker genom en fastighetsreglering hos Lantmäteriet.

Högsta domstolens avgörande innebär att samtliga fastighetsägare som har del i samfälligheten ska betraktas som sakägare i sådana ärenden och därmed få yttra sig.

Det är Lantmäteriet som har huvudansvaret för att sakägarkretsen utreds och definieras på ett korrekt sätt redan från början. I och med denna dom tydliggörs vad som gäller.

Advokat Hanna Tynkkynen var juridiskt ombud för sakägarna.

Läs Högsta domstolens dom här.

Läs mer om våra juridiska tjänster inom mark- och miljöjuridik.

Hanna Tynkkynen

Advokat

Advokat med mångårig specialisering på fastighet och miljö.